TRACTATS DE
COMERÇ I
INVERSIÓ

tractats de comerç i inversió TCI

Desforestació 

Desigualtats

Pèrdua de la sobirania alimentària

Emergència climàtica

Empitjorament de la salut

Desforestació 

Desigualtats

Pèrdua de la sobirania alimentària

Emergència climàtica

Empitjorament de la salut

tractats de comerç i inversió TCI

Què són els tractats de comerç i inversió?

Els tractats de comerç i inversió són acords que se signen entre dos o més països i amb l’objectiu d’ampliar el mercat de béns i serveis entre ells. Es busca reduir o eliminar els aranzels que existeixen entre espais econòmics.
La realitat és una altra: el propòsit no és tant la reducció dels ja baixos aranzels sinó la modificació de la regulació existent en les relacions comercials entre tots dos espais econòmics, afavorint únicament a les grans empreses transnacionals, que són les veritables beneficiades.

Quines conseqüències tenen?

desforestacio

Desforestació del planeta

L’augment de la desforestació del planeta implica més sequera, més incendis i més gasos d’efecte d’hivernacle que es tradueixen en més escalfament global.

Apostar pels tractats de comerç i inversió és sinònim d’un increment de les emissions, el desplaçament dels pobles originaris, l’abandonament del món rural i l’augment de les desigualtats.

L’Amazones perd cada minut l’equivalent a tres camps de futbol a causa de la desforestació i la ramaderia industrial. Aquesta és la cara més visible dels impactes que té el comerç internacional, com l’acord UE-Mercosur.

Precaritzen i mercantilitzen les vides i lluites de les dones des del Sud i el Nord Global

dones tractats de comerç i inversió
Les transnacionals tenen cada cop més poder per a posar preu i condicions abusives i infrahumanes al nostre treball, habitatge, serveis públics, alimentació, salut, aigua, terra, clima.. fins i tot posen preu als nostres cossos, coneixements, relacions i desitjos.
mercats desiguals sobirania alimentaria

Sobirania alimentària

mercats desiguals sobirania alimentaria

El concepte de sobirania alimentària va ser definit formalment per La Via Camperola com “el dret de cada nació a mantenir i desenvolupar els seus aliments, tenint en compte la diversitat cultural i productiva”. 

Pel que fa a la producció, molts països s’han vist obligats a abandonar la seva diversitat agrícola a favor de monocultius, que tan sols beneficien a un grapat d’empreses.

Comercialment, la sobirania de molts països està supeditada als dictats de l’Organització Mundial del Comerç. I això, per posar tan sols un parell d’exemples.

Canvi climàtic

Ens trobem immerses en una emergència climàtica i ecològica, les conseqüències de la qual són ja palpables arreu. Desastres naturals, escalfament global, episodis climàtics extrems, pèrdua de biodiversitat, migracions climàtiques, conflictes geopolítics basats en lògiques extractivistes, de dominació, explotació, despossessió i transgressores de drets, entre altres fenòmens i realitats, es succeeixen cada cop amb més intensitat i tenen forts impactes en la vida de les persones i col·lectius que ja viuen en situacions de màxima vulnerabilitat.
El canvi climàtic té efectes diferenciats i, davant d’aquesta realitat, el moment actual en el qual ens trobem d’emergència climàtica i ecològica s’ha de continuar afrontant tenint en compte aquests impactes diferencials i aquestes asimetries que es donen en el global del sistema.

canvi climàtic

Com es pot evitar?

Estem davant una crisi sistèmica global i això requereix una reacció transversal en tota la societat, i en totes les dimensions de les injustícies.

La defensa dels béns comuns, dels territoris, de les necessitats col·lectives i les cures, en definitiva, la defensa dels Drets Humans i del medi ambient
són imprescindibles per a la vida.

Treballem des de la reflexió i acció crítica pel dret a defensar drets mitjançant processos articulats, enfortint la comunitat de comunitats!

Pren partida i suma’t a les diferents accions dels moviments socials que s’estan portant a terme

Subscriu-te

Subscriu-te al butlletí d’Entrepobles per estar informada sobre els TCI i les diferents accions que portem a terme