Què volem

 

  • Democratitzar la política comercial de la UE, implicant adequadament al Parlament Europeu, als Parlaments dels Estats membres i la societat civil, duent a terme un ampli debat públic garantit per un procés transparent.
  • Transparència constant i participació de tots els sectors implicats: s’han de fer públics els textos de les negociacions de la Comissió, així com tots els documents de negociació per permetre un debat públic obert i crític sobre els Tractats de Lliure Comerç i Inversions.
  • Sobirania popular i de les institucions públiques per legislar i regular la defensa i millora de l’interès públic i el bé comú, sense la imposició dels òrgans de cooperació reguladora que busquen eliminar o reduir les regles que suposen un “obstacle” per al comerç.
  • Serveis públics de qualitat i accessibles per a totes les persones davant la liberalització i la privatització que els tractats de comerç i inversió converteixen en irreversibles.
  • Polítiques que facin que el gruix del comerç sigui local i de proximitat, i que promoguin una economia social i solidària que anteposi els valors ambientals i socials i de la feina digne.
  • Aturar l’expansió i acabar amb els mecanismes de resolució de conflictes inversor-Estat, siguin els ISDS, l’ICS, o el Tribunal Multilateral d’Inversions.
  • Mesures que obliguin a les empreses transnacionals a complir els Drets Humans en forma de lleis i regulacions d’àmbit estatal, regional i local, així com a instruments jurídics internacionals, com un tractat internacional dels pobles, que reculli unes regles d’economia i comerç compatibles amb els drets humans, socials, laborals, cultural i ambientals, així com la necessitat d’instruments jurídics internacionals vinculants que permetin demandar les vulneracions d’aquests drets per part de les multinacionals.
  • Per tot això, fem una crida a la ciutadania i les seves organitzacions socials, col·legis professionals, partits polítics, alcaldes i alcaldesses, representants electes, pimes, entitats de l’economia social i solidària, feministes, ecologistes, sindicats i mitjans de comunicació a sumar-se a aquesta campanya.
  • Hem d’exigir un canvi d’orientació en les polítiques comercials, fiscals i distributives de la Unió Europea per posar al centre de les mateixes la preservació del medi ambient i els drets humans i de les comunitats, com a condició fonamental per garantir la pau i una major justícia global.