Justícia climàtica

Des d’Entrepobles parlem de justícia climàtica en tant que, encara que la crisi climàtica i ecològica té com a causa la humanitat, ni tota la humanitat és igualment responsable del dany ambiental, ni tota la humanitat pateix o és igualment vulnerable als seus impactes. Per tant, implica que hem de ser conscients dels privilegis o greuges relatius segons el lloc que ocupem i les solucions que proposem han de ser per cooperar tenint en compte aquests desequilibris.

La defensa dels béns comuns – aigua, aliment, aire net, sòls fèrtils, habitatge, salut pública i comunitària, protecció col·lectiva, entre d’altres-, defensa dels territoris, de les necessitats col·lectives i les cures, en definitiva, la defensa dels Drets Humans i del medi ambient són imprescindibles per a la vida. Estan al centre de la justícia climàtica, social, ambiental i de cures.