Drets humans i empreses

Lluitar i reconèixer els drets humans front les grans empreses és reclamar una política econòmica i comercial que serveixi per a l’interès públic i actuï en favor d’un futur comú. Els tractats de comerç i inversió afecten negativament les nostres vides, especialment les més vulnerables, i estan dissenyats exclusivament per a defensar i perpetuar un sistema econòmic en profunda crisi, tant social com econòmica i mediambiental.